3korre.se

by ekorrar for ekorrar!

User Tools

Site Tools


att_goera

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
att_goera [2015/02/24 11:49]
jessica.hansen
att_goera [2015/02/25 11:24] (current)
ekorre
Line 36: Line 36:
   *Ordna skydd på utsidan för slangarna för bergvärmen   *Ordna skydd på utsidan för slangarna för bergvärmen
   *Fasadventiler samt tilluft saknas   *Fasadventiler samt tilluft saknas
 +  *Träniingd delen: Måla
 +  *Träniingd delen: Lägga golv
 +  *Träniingd delen: lister och smått ​
  
 ** Vind **\\ ** Vind **\\
Line 74: Line 77:
   *Tät botten i diskmaskinsskåpet behövs   *Tät botten i diskmaskinsskåpet behövs
   *Vattenrören dåligt klamrade   *Vattenrören dåligt klamrade
- 
att_goera.txt · Last modified: 2015/02/25 11:24 by ekorre