3korre.se

by ekorrar for ekorrar!

User Tools

Site Tools


att_goera

Att Göra på Huset

Lån / Försäkring / mm

Mark/växtlighet

 • Inget fuktskydd vid taket ovanför tvättstugeentrén
 • Inga växter skall vara vid husväggen

Fasaden

 • Täta sprickor och byt ut skadat trä
 • Målningsbehov

Fönster/dörrar

 • Målningsbehov av fönster
 • Smörja rörliga delar på fönstren
 • Byt ett uppställningsbeslag till ett av takfönstren (trasigt)
 • Se över fönsterblecken

Taket

 • Finns ingen underlagspapp
 • Mossa
 • Se över taket rent generellt

Altan

 • Behandla påväxt och måla
 • Montera järnbalk för att stötta upp

Entré

 • Behandla påväxten och måla

Garage

 • Putsa sockeln
 • Takpappen har bubblor, risk att den spricker
 • Täckplåtarna har målningsbehov
 • Ordna skydd på utsidan för slangarna för bergvärmen
 • Fasadventiler samt tilluft saknas
 • Träniingd delen: Måla
 • Träniingd delen: Lägga golv
 • Träniingd delen: lister och smått

Vind

 • Behandla påväxt ovanför takluckan
 • Montera fast luftningsskivorna
 • Byt ut takluckan

WC övre plan

 • Sprickor i de svetsade skarvarna på golvet
 • Rör genom golv
 • Bör vara öppet vid golvet till duschkabin
 • Målningsbehov av fönstersmyg
 • Blandaren sitter lös och skada i tvättstället
 • Gammal golvbrunn
 • Ingen silikontätning runt WC

Sidovind 1

 • Luftningsrör från avlopp bör riktas ut

Sidovind 2

 • Trasigt elrör. Olycksrisk

WC nedre plan

 • Ingen silikontätning runt WC
 • Skydd behövs vid fönstret

Tvättstuga

 • Fäst upp tvättmaskinsavloppet
 • Ojämn golvvärme
 • Se över blandaren, då den kärvar
 • Se över rörgenomförningarna i skåpet, tätskikt samt dräneringsrör

Kök

 • Droppskydd saknas under kyl och frys
 • Silikonfogning behövs mellan bänkskiva och kakel
 • Fäst upp avloppsslangen för diskmaskinen
 • Tät botten i diskmaskinsskåpet behövs
 • Vattenrören dåligt klamrade
att_goera.txt · Last modified: 2015/02/25 11:24 by ekorre