3korre.se

by ekorrar for ekorrar!

User Tools

Site Tools


rapberry_pi_nexa_system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rapberry_pi_nexa_system [2015/01/14 21:31]
ekorre
rapberry_pi_nexa_system [2015/01/14 21:40] (current)
ekorre
Line 2: Line 2:
  
 ====Projektet==== ====Projektet====
 +**Målet**
 +
 Målet var att få styra eluttagen hemma via en Raspberry Pi med Tellstick duo via antingen mobilen/​datorn/​pekplatta eller fysiska knappar med lcd displayen. Målet var att få styra eluttagen hemma via en Raspberry Pi med Tellstick duo via antingen mobilen/​datorn/​pekplatta eller fysiska knappar med lcd displayen.
  
Line 13: Line 15:
   * Få ipadressen   * Få ipadressen
  
 +**Utförandet**
  
  
Line 24: Line 26:
   *    * 
  
 +====Förberedelser====
 +  * Installera Raspbian på minneskortet (([[http://​www.raspberrypi.org/​downloads/​]]))
 +  * Sätt upp fast ip och övriga inställningar som önskas, tex wifi.
 +  * Löd ihop LCD kitet
 +
 +
 +==== Installera Telldus ====
 +
 +==== Installera Automagicelly =====
  
-  - Install Raspbian on the memory card (([[http://​www.raspberrypi.org/​downloads/​]])) 
-  -  
rapberry_pi_nexa_system.txt · Last modified: 2015/01/14 21:40 by ekorre