3korre.se

by ekorrar for ekorrar!

User Tools

Site Tools


920xt

This is an old revision of the document!


Garmin 920xt

Manualer / Garmin

Inställningar

Data Sidor

Löpning

Skärm1

 • Tidur
 • Puls
 • Tempo
 • Medeltempo

Skärm2

 • Varvtid
 • Senaste Varvtid
 • Varvdistans

Skärm3

 • Distans
 • Medelkadens
 • Medelpuls
 • Klocka

Löpning Inne

Skärm1

 • Tidur
 • Tempo
 • Puls

Skärm2

 • Varvtid
 • Tidur
 • Klocka

Cykling

Skärm1

 • Fart
 • Tid
 • Kraft 10sek
 • Kadens

Skärm2

 • Varvtid
 • Tidur
 • Kraft varv
 • Varvfart

Skärm3

 • Distans
 • Medelfart
 • Klocka
 • Puls

Cykling Inne

Skärm1

 • Tid
 • Kraft 10sek
 • Kadens
 • Puls

Skärm2 (Tempo)

 • Varvtid
 • Kadens
 • Kraft 10sek
 • Kraft varv

Skärm3 (Monark)

 • Varvtid
 • Puls
 • Tidur
 • Klocka

Simbassäng

Skärm1

 • Tid
 • Intervalltid
 • Intervalldistans
 • Distans

Skärm2

 • Intervalltid
 • Intervalldistans

Skärm3

 • Klocka

Öppetvatten

Skärm1

 • Tid
 • Klocka
 • Senaste intervalltid
 • Distans

Skärm2

 • Karta
920xt.1426519624.txt.gz · Last modified: 2015/03/16 16:27 by ekorre